Aloysius Digitaal

Ontdek de ICT-Leskisten voor Digitale Geletterdheid
december 2020
Terug naar de voorpagina

Programmeren met Bee-bot, Pro-bot, Osmo

Hoe mooi is dat: een doorgaande leerlijn in je school om kinderen vanaf de kleuterleeftijd te leren programmeren? In de ICT-Leskist vind je robots voor verschillende leeftijden, die je kunt inzetten in heel veel lessen. Zo werken kinderen bijvoorbeeld op een praktische manier aan taal, spelling en rekenen, door bijvoorbeeld routes te programmeren

Bekijk de Bee-bot in praktijk!

Opdrachten doen met de Bee-bot – een programmeerrobot in de vorm van een bij – stimuleren logisch denken, probleemoplossende vaardigheden en leren samenwerken.

Bekijk de Pro-bot in praktijk!

Maak kennis met de Pro-bot! Deze gele auto-vloerrobot is een logisch vervolg op de Bee-bot. Kinderen programmeren een parcours of route en ontdekken zo de beginselen van computational thinking.

Bekijk Osmo in praktijk!

Met Osmo oefen je getallen, ruimtelijk inzicht, maak je muziek, verbeter je woordenschat en bak je zelfs pizza’s! Osmo is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar en helpt kinderen om creatieve en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Terug naar de voorpagina