Aloysius Digitaal

De meerwaarde van ICT ervaren
december 2020
Terug naar de voorpagina

Charlotte: “Ik geef nu zo’n anderhalf jaar met veel plezier ICT-lessen. Het helpt om praktischer aan het werk te kunnen met leerlingen en het is vooral heel erg leuk. Met de komst van de ICT-leskist kreeg ICT nog meer aandacht. Lisanne en ik hebben toen de handschoen opgepakt om leerkrachten ‘mee te krijgen’ in dit verhaal. Inmiddels hebben zes klassen de leskist uitgeprobeerd.”

“Ga samen met de leerlingen op ontdekkingstocht”

Kleine stapjes

Lisanne: “In het begin was er bij sommige leerkrachten wel wat weerstand. Maar dat had eerder te maken met onwetendheid en onzekerheid dan met onwil. Onze tip naar leerkrachten met minder ICT-ervaring is daarom: begin met kleine stapjes. Houd opdrachten klein en overzichtelijk. Bijvoorbeeld: werk 10 minuten met de lettermat als je bijvoorbeeld een Bee-bot inzet.”

Samen op ontdekkingstocht

Charlotte: “En zeker zo belangrijk: maak gebruik van de kinderen! Zij zijn vaak veel beter in het programmeren van de robots in de leskist dan jijzelf. Zo ga je samen op ontdekkingstocht. Daarnaast groeit het zelfvertrouwen van de kinderen natuurlijk enorm als ze jou, de leerkracht, kunnen laten zien wat ze allemaal wel niet kunnen met die robot.”

Nieuwe fase

Charlotte: “Nu de eerste zes klassen de leskist inmiddels hebben uitgeprobeerd, zien we dat het begint te leven onder collega’s. Ervaringen worden uitgewisseld en ze komen nu ook op eigen initiatief naar ons toe: ‘Ik wil nu wel eens de lettervariant van die mat proberen.’ Lisanne: “Dat is heel mooi om te zien. Het doel voor dit jaar, leerkrachten de meerwaarde ICT binnen het onderwijs laten laten ervaren, is daarmee wel behaald.” Charlotte: “Klopt, we komen langzaamaan in de fase dat we ICT echt gaan integreren binnen het onderwijs. En we krijgen binnenkort VR-brillen. Dat wordt zo gaaf!”

Terug naar de voorpagina